Eli Kia

Eli Kia

Resources for Founders

3 stories

Eli Kia

Eli Kia

Learn about VC

6 stories

Eli Kia

Eli Kia

Venture 101 by Eli Kia

2 stories